1. Zvýšit povědomí o hodnotě digitálních technologií a
hodnotě učení za podpory moderních technologií pro
vzdělávání a odbornou přípravu pro účely podnikání;

2. Proškolení dvanácti osob z oblasti vzdělávání a odborné přípravy v oblasti digitálního vzdělávání a v oblasti technologií, které se pro tyto účely v současnosti používají.

3. Vytvoření inovativní počítačové simulace s názvem E-GROWTH jako součást
vzdělávacího portálu pro osoby z oblasti vzdělávání a odborné
přípravy, kteří se pohybují v podnikatelském sektoru.

4. Demonstrace přidané hodnoty učení s podporou moderních technologií
a snaha o to, aby se školitelé z oblasti odborné přípravy
a vzdělávání s těmito technologiemi naučili zacházet a profitovali z nich.

1. Zvýšit povědomí o hodnotě digitálních technologií a hodnotě učení za
podpory moderních technologií pro vzdělávání
a odbornou přípravu pro účely podnikání;

2. Proškolení dvanácti osob z oblasti vzdělávání a odborné přípravy v
oblasti digitálního vzdělávání a v oblasti technologií,
které se pro tyto účely v současnosti používají.

3. Vytvoření inovativní počítačové simulace s názvem E-GROWTH jako součást
vzdělávacího portálu pro osoby z oblasti vzdělávání a odborné
přípravy, kteří se pohybují v podnikatelském sektoru.

4. Demonstrace přidané hodnoty učení s podporou moderních technologií a snaha
o to, aby se školitelé z oblasti odborné přípravy a vzdělávání
s těmito technologiemi naučili zacházet a profitovali z nich.