Primární

osoby z oblasti odborné přípravy a vzdělávání,
které se specializují na školení budoucích
podnikatelů a manažerů, kteří zakládají nový byznys.

osoby z oblasti odborné přípravy a vzdělávání,
které by se rády rozvíjely v používání
moderních technologií pro vzdělávání

Sekundární

zástupci regionálních i národních organizací a spolků, centra odborné přípravy a vzdělávací instituce, podnikatelské svazy a orgány odpovědné za vzdělávání a odbornou přípravu

další organizace a jejich zkušení manažeři, kteří mají zájem o širší využití vzdělávacích technologií v podniku
další zájmové skupiny z oblasti vzdělávání a odborné přípravy