Πρωταρχική ομάδα-στόχος

Πρωταρχική ομάδα-στόχος: – Καθηγητές/Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση φιλόδοξων επιχειρηματιών και διευθυντών που εγκαθιδρύουν ή αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Καθηγητές/Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης- οι οποίοι χρειάζονται αλλά και θέλουν να να αναπτύξουν την αντίληψή τους σχετικά με την χρήση των τεχνολογιών που ενισχύουν την μαθησιακή δραστηριότητα (TEL)

Δευτερεύων

Εκπρόσωποι από περιφερειακές / εθνικές κυβερνητικές υπηρεσίες, ΕΕΚ κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
εταιρείες υποστήριξης επιχειρήσεων, απονομή Φορείς με ευθύνη για τη διαχείριση και οργάνωση της κατάρτισης ΕΕΚ.

Άλλοι οργανισμοί, ανώτερα διευθυντικά στελέχη ώστε να εξασφαλιστεί η δέσμευση για την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας, βελτιώνει τη μάθηση (TEL) στον οργανισμό τους
Οι ενδιαφερόμενοι ΕΕΚ με επαφές δικτύου