1. Η ευαισθητοποίηση των καθηγητών/εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της μαθησιακής δραστηριότητας (TEL) κατά την σχεδίαση ή την διεκπεραίωση μαθησιακού προγράμματος επιχειρηματικότητας.

2. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων καθηγητών/ εκπαιδευτών σχετικά με την χρήση μίας ευρείας γκάμας ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή μαθησιακών προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

3.Η δημιουργία μιας καινοτόμου προσομοίωσης η οποία θα βασίζεται στον υπολογιστή και θα ονομάζεται E-Growth (ηλεκτρονική ανάπτυξη), ενώ επίσης θα αποτελεί μέρος μίας μαθησιακής πύλης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές/καθηγητές που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα.

4. Η ανάδειξη της αξίας των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της μαθησιακής δραστηριότητας (TEL) μέσω της ανάπτυξης , εξέτασης και εμπειρικής ενασχόλησης με μεθοδολογίες που αφορούν τις παραπάνω τεχνολογίες (TEL) επιτρέποντας έτσι στους εκπαιδευτές/καθηγητές στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης να επωφεληθούν από την υιοθέτηση αυτών των τεχνικών μάθησης (TEL)

1. Η ευαισθητοποίηση των καθηγητών/εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της μαθησιακής δραστηριότητας (TEL) κατά την σχεδίαση ή την διεκπεραίωση μαθησιακού προγράμματος επιχειρηματικότητας.

2. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων καθηγητών/ εκπαιδευτών σχετικά με την χρήση μίας ευρείας γκάμας
ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή
μαθησιακών προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

3. Η δημιουργία μιας καινοτόμου προσομοίωσης η οποία θα βασίζεται στον υπολογιστή και θα ονομάζεται E-Growth
( ηλεκτρονική ανάπτυξη), ενώ επίσης θα αποτελεί μέρος μίας μαθησιακής πύλης προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές/καθηγητές που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα.

4. Η ανάδειξη της αξίας των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της μαθησιακής δραστηριότητας (TEL) μέσω της ανάπτυξης , εξέτασης και εμπειρικής ενασχόλησης με μεθοδολογίες που αφορούν τις παραπάνω τεχνολογίες (TEL) επιτρέποντας έτσι στους εκπαιδευτές/καθηγητές στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης να επωφεληθούν από την υιοθέτηση αυτών των τεχνικών μάθησης (TEL)