VET

VET

Kurz vzdělávání a odborné přípravy s využitím moderních technologií (VET)

Kurz vzdělávání a odborné přípravy s využitím moderních technologií se bude skládat z několika zdrojů založených na moderních pedagogických přístupech, které podporují kontinuální profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a odborné přípravě, kteří se zaměřují na podnikatelskou činnost. Bude vytvořeno 6-8 vzdělávacích modulů zaměřených na moderní technologie ve vzdělávání a partneři vytvoří příručku k tomu, jak je správně používat.

Kurz vzdělávání a odborné přípravy s využitím moderních technologií (VET)

Kurz vzdělávání a odborné přípravy s využitím moderních technologií se bude skládat z několika zdrojů založených na moderních pedagogických přístupech, které podporují kontinuální profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a odborné přípravě, kteří se zaměřují na podnikatelskou činnost. Bude vytvořeno 6-8 vzdělávacích modulů zaměřených na moderní technologie ve vzdělávání a partneři vytvoří příručku k tomu, jak je správně používat.

Tato příručka bude doplněna o 12 případových studií z praxe a kurz, který se zaměřuje na školení budoucích školitelů. (pojem moderních technologií ve vzdělávání se zde pouřívá pro informační a komunikační technologie určené k výuce a učení a zahrnuje e-portfolia, e-learning, e-assessment a vzdělávací hry.)