Go Digital

Go Digital

Portál se simulační hrou s názvem PROSPER

Portál se simulační hrou s názvem PROSPER  bude zahrnovat simulaci byznysu, v níž se účastníci dostanou do pozice vedení podniku a jejich úkolem bude rozběhnout a udržet chod byznysu po několik následujících týdnů. Soupeřící jednotlivci nebo týmy budou dělat rozhodnutí týkající se financí, investic, marketingu, produktu a lidských zdrojů, což přímo ovlivní jejich konkurenci a naopak, což bude možné sledovat prostřednictvím finančních reportů. Příručka pro růst byznysu bude představovat praktického průvodce portálem a bude obsahovat digitální i nedigitální nástroje, které mohou pracovníci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy využít a sdílet se svými studenty. Příručka pro školitele bude dalším podpůrným nástrojem, ve kterém bude vysvětlena metodologie simulační hry a popis, jak maximalizovat přínost z učení se hrou.

The PROSPER SIMULATION portal

Portál se simulační hrou s názvem PROSPER  bude zahrnovat simulaci byznysu, v níž se účastníci dostanou do pozice vedení podniku a jejich úkolem bude rozběhnout a udržet chod byznysu po několik následujících týdnů. Soupeřící jednotlivci nebo týmy budou dělat rozhodnutí týkající se financí, investic, marketingu, produktu a lidských zdrojů, což přímo ovlivní jejich konkurenci a naopak, což bude možné sledovat prostřednictvím finančních reportů.

 Příručka pro růst byznysu bude představovat praktického průvodce portálem a bude obsahovat digitální i nedigitální nástroje, které mohou pracovníci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy využít a sdílet se svými studenty. Příručka pro školitele bude dalším podpůrným nástrojem, ve kterém bude vysvětlena metodologie simulační hry a popis, jak maximalizovat přínost z učení se hrou.